Четвер, 13-Червня-2024, 05:24:33 Ви увійшли як  Гість | Група "Гости"  Вітаю Вас  Гість | RSS

 | В.Обласна (крайова) ланка Руху | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід

Clocks for website
<a href="http://www.clock4blog.eu">clock for blog</a>
Free clock for your blog
» Меню сайту

» Категорії
Статті Чорновола [7]
ЗМІ про нас [1]
Історія [8]
Акції [17]
Події [13]
Аналітика [23]
Думка лідерів [42]
Заяви, звернення [50]


»Архів

» Випадкове фото


 
Сохранить

В.Обласна (крайова) ланка Руху

[версія для друку]


54. Обласна (крайова) ланка організаційної структури Руху складається з обласних (крайових) організацій Руху. Організація Руху в Автономній Республіці Крим, Київська міська організація Руху діють на правах обласної (крайової) організації. Діяльність обласної (крайової) організації поширюється на територію відповідної області, Автономної Республіки Крим, міста Києва. В межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці діє єдина обласна (крайова) організація Руху.
До складу обласної (крайової) організації входять районні (міські, міськрайонні та інші з статусом районної) організації Руху.
55. Обласна (крайова) організація проходить внутрішню реєстрацію за рішенням Центрального Проводу Руху, стає на облік в Апараті Центрального Проводу та отримує свідоцтво про реєстрацію в Апараті Центрального Проводу Руху. Таке свідоцтво служить підтвердженням легального статусу обласної (крайової) організації в Народному Русі України.
56. Обласна (крайова) організація Руху в своїй діяльності керується Програмою та Статутом Руху, ухвалами центральних керівних органів Руху.
Ухвали центральних керівних органів Руху з програмних‚ статутних та виборчих питань є обов´язковими до виконання обласною (крайовою) організацією. У разі наявності об´єктивних перешкод для виконання іншої ухвали центрального органу, яка стосується поточної діяльності Руху‚ обласна (крайова) рада або провід обласної (крайової0 організації Руху може протягом не більше як двох тижнів з часу отримання ухвали звернутися до центрального керівного органу Руху з мотивованим поясненням. Центральний Провід або Політична Рада Руху можуть своїм рішенням звільнити обласну (крайову) організацію від виконання відповідної ухвали або підтвердити обов´язковість її виконання.
57. Обласна (крайова) організація Руху:
а) проводить роботу, спрямовану на реалізацію Програми Руху, рішень Всеукраїнських Зборів (З’їздів) Руху, центральних та обласних (крайових) керівних органів Руху;
б) реєструє районні (інші з статусом районних) організації Руху, що входять до її складу;
в) веде облік членів Руху на своїй території;
г) розробляє стратегію і тактику розв’язання обласних (реґіональних)  проблем, проводить відповідні заходи;
ґ) координує роботу районних організацій, що входять до її складу, надає їм політичну підтримку, організаційну та методичну допомогу;
д) формує та координує виборчу політику під час виборів до відповідних обласних, міських обласного центру, інших територіальних (районних‚ міських‚ районних у містах) органів місцевого самоврядування;
е) вносить пропозиції до Центрального Проводу Руху щодо виборчої політики, засад формування виборчого списку Руху і висунення кандидатів до Верховної Ради України за партійним списком та в округах‚ що знаходяться на відповідний території;
є) відповідно до законів України та за погодженням з Центральним Проводом здійснює висунення кандидатів на місцевих виборах та в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради України;
ж) відповідно до законів України висуває представників до територіальних, окружних та дільничних виборчих комісій та комісій референдуму на своїй території;
з) за погодженням з центральними органами Руху забезпечує проведення виборчої кампанії кандидатів від Руху у виборчих округах на відповідній території; забезпечує аґітацію відповідно до позиції Руху при проведенні референдумів;
и) сприяє формуванню фракцій Руху в обласній Раді та міській Раді обласного центру; скеровує діяльність цих фракцій; координує роботу фракцій Руху у представницьких органах на відповідній території;
і) співпрацює в межах та в цілях, визначених Програмою Руху та рішеннями керівних органів Руху, з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідній території;
ї) взаємодіє з обласними організаціями інших політичних партій, громадських та інших організацій;
й) вносить пропозиції Всеукраїнським Зборам (З’їздові) Руху щодо складу центральних керівних органів Руху;
к) організовує та проводить масові заходи;
л) здійснює іншу діяльність, яка не заборонена законами України та не суперечить Програмі та Статутові Руху.
Обласна (крайова) організація Руху зобов´язана доводити до відома районних організацій Руху ухвали Всеукраїнських Зборів (З’їздів) Руху‚ заяви Руху, документи Центрального Проводу та Політичної Ради Руху, інформаційні листи Голови Руху, його заступників.
58. Керівними органами обласної (крайової) організації Руху є обласна (крайова) конференція Руху, обласна (крайова) рада Руху, провід обласної (крайової) організації Руху.
59. Найвищим керівним органом обласної (крайової) організації є обласна (крайова) конференція Руху.
Про прийняття рішення щодо скликання обласної (крайової) конференції Руху голова обласної (крайової) організації ставить до відома Політичну Раду Руху. Обласна (крайова) конференція Руху проводиться, як правило, у присутності уповноваженого представника центральних керівних органів Руху.
Чергова обласна (крайова) конференція проводиться не рідше, ніж раз на рік. Ухвалу про скликання чергової обласної (крайової) конференції  приймає обласна (крайова) рада Руху.
Позачергова обласна (крайова) конференція скликається ухвалою обласної (крайової) ради Руху з її власної ініціативи, за ініціативою обласного (крайового) проводу, підтриманою не менш ніж третиною районних організацій, що входять до складу обласної (крайової) організації, або на вимогу не менше ніж половини її районних організацій. Підтримка чи вимога скликання позачергової обласної (крайової) конференції має бути висловлена ухвалами відповідних районних рад Руху. У випадку наявності таких вимог обласна (крайова) Рада Руху зобов’язана прийняти ухвалу про скликання позачергової конференції та встановлення норми представництва. В особливих випадках ухвалу про скликання позачергової конференції на вимогу районних організацій може прийняти провід обласної (крайової) організації.
Позачергова обласна (крайова) конференція Руху може бути скликана ухвалою Центрального Проводу Руху, у тому числі із створенням організаційного комітету для підготовки проведення обласної (крайової) конференції Руху відповідно до статті 83 Статуту.
60. Делегати обласної (крайової) конференції обираються районними конференціями (зборами) Руху з числа членів Руху за нормою представництва, визначеною ухвалою про скликання конференції. Члени обласної (крайової) ради Руху та обласної (крайової) контрольно-ревізійної комісії  є  делегатами  конференції  за  Статутом. При визначенні норми представництва обласна
(крайова) рада Руху повинна забезпечити, щоби кількість делегатів, які обираються районними організаціями, була не меншою від кількості делегатів за Статутом.
61. Обласна (крайова)  конференція  Руху відкривається за умови реєстрації для участі в ній не менше двох третин від загальної кількості її делегатів, визначеної відповідно до норми представництва та вимог Статуту.
Реґламент конференції визначається її ухвалою.
Обласна (крайова) конференція Руху може взяти до свого розгляду будь-яке питання діяльності обласної (крайової) організації Руху в межах, визначених Програмою та Статутом Руху. З розглянутих питань конференція приймає ухвали та заяви. Конференція визначає стратегію і тактику діяльності обласної (крайової) організації Руху‚ затверджує зміни в структурі керівних органів обласної (крайової) організації, обирає голову обласної (крайової) організації Руху‚ його заступника (заступників), провід‚ обласну (крайову) контрольно-ревізійну комісію, виборних членів обласної (крайової) ради терміном на два роки.
Рішення конференції приймаються звичайною більшістю голосів від числа зареєстрованих делегатів конференції.
     62. Керівним органом обласної (крайової) організації Руху в період між конференціями є обласна (крайова) рада Руху. До складу обласної (крайової) ради входять члени проводу‚ виборні члени ради‚ обрані конференцією‚ а також за посадою - голови районних (інших з статусом районних) організацій‚ що входять до складу обласної (крайової) організації.
Число виборних членів ради визначається ухвалою обласної (крайової) конференції.
63. Обласна (крайова) рада:
а) скликає обласну (крайову) конференцію Руху, визначає дату її проведення, норму представництва та пропонує проект її порядку денного;
б) зобов’язана скликати позачергову обласну (крайову) конференцію у випадках, визначених частиною третьою статті 59 Статуту;
в) має право прийому до Руху, накладення стягнень на членів Руху та виключення з Руху відповідно до Статуту;
г) визначає виборчу політику Руху на відповідній території, узгоджену з рішеннями центральних органів Руху;
ґ) визначає ставлення до питань місцевих референдумів;
д) визначає кандидатів до виборних органів області та обласного центру;
е) сприяє формуванню фракцій Руху в представницьких органах області та обласного центру, скеровує їх діяльність;
є) затверджує положення про фракції Руху в обласній, міських, районних радах;
ж) затверджує розподіл обов’язків між заступниками голови обласної (крайової) організації;
з) утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи) обласної (крайової) організації для підготовки окремих питань чи проведення певних заходів;
и) за пропозицією голови обласної (крайової) організації обирає зі свого складу керівника управи обласної (крайової) організації Руху;
і) затверджує реґламент обласної (районної) ради Руху та положення про управу обласної (крайової) організації Руху;
ї) затверджує структуру і штатний розпис управи обласної (крайової) організації Руху;
й) може обирати зі свого складу обласну етичну комісію Руху;
к) має право скасовувати або призупиняти дію ухвал та інших рішень проводу обласної (крайової) організації;
л) має право скасовувати або призупиняти рішення керівних органів районних організацій, що входять до її складу, втручатися у діяльність районних організацій та первинних осередків відповідно до статті 70 Статуту;
м) призначає перереєстрацію членів Руху районних організацій або первинних осередків, що входять до її складу;
н) рекомендує кандидатури на посади голів районних організацій (осередків) Руху.
Обласна (крайова) рада Руху вирішує також інші питання діяльності обласної (крайової) організації Руху відповідно до Програми та Статуту Руху.
З розглянутих питань обласна (крайова) рада Руху приймає ухвали та заяви. Ухвали обласної (крайової) ради Руху з питань, визначених статтею 41 Статуту, є обов´язковими до виконання районними організаціями, що входять до складу обласної (крайової) організації Руху.
64. Обласна (крайова) рада Руху проводить засідання, як правило, не рідше одного разу на два місяці. Чергові засідання ради скликаються за ухвалою проводу обласної (крайової) організації Руху, який визначає час, місце засідання, а також пропонує проект порядку денного засідання ради.
Позачергові засідання обласної (крайової) ради Руху можуть скликатися за ухвалою проводу або за ініціативою третини районних організацій‚ що входять до складу обласної (крайової) організації, висловленою ухвалами відповідних районних рад. В останньому випадку провід зобов’язаний скликати засідання ради.
Позачергове засідання обласної (крайової) ради Руху може бути скликане ухвалою Політичної Ради або Центрального Проводу Руху, а також рішенням організаційного комітету, створеного для проведення обласної (крайової) конференції відповідно до статті 83 Статуту.
Проект порядку денного позачергового засідання ради пропонує суб’єкт ініціативи її скликання.
Засідання обласної (крайової) ради Руху чинне за умови участі в ньому не менше двох третин її членів. Заміна відсутніх членів ради іншими особами не допускається. Рішення ради приймаються звичайною більшістю від присутніх на її засіданні членів ради.
В роботі ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники центральних керівних органів Руху, а також (за рішенням ради) інші особи.
Порядок проведення засідання ради визначається реґламентом ради, який затверджується її ухвалою.
У своїй роботі при вирішенні справ обласної (крайової) організації обласна (крайова) рада Руху керується Програмою та Статутом Руху, ухвалами центральних керівних органів Руху, рекомендаціями обласних контрольно-ревізійної та етичної комісій.
65. Постійним керівним органом обласної (крайової) організації є її провід, який обирається обласною (крайовою) конференцією у складі не менше 7 осіб. Засідання проводу обласної (крайової) організації скликаються головою обласної (крайової) організації, як правило, один раз на два тижні. До складу проводу за посадою входять голова обласної (крайової) організації, його заступник (заступники), керівник управи обласної (крайової) організації, голови фракцій Руху в обласній Раді та міській Раді обласного центру.
Провід формує політику і тактику обласної (крайової) організації‚ здійснює стосунки з органами влади‚ політичними партіями та громадськими організаціями‚ органами масової інформації‚ здійснює внутрішню реєстрацію районних (інших з статусом районної) організацій, які входять до складу обласної (крайової) організації, затверджує кошторис видатків обласної (крайової) організації Руху, контролює агітаційну, видавничу та іншу діяльність обласної (крайової) організації, готує питання‚ що виносяться на засідання обласної (крайової) ради, здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Руху. З розглянутих питань провід приймає ухвали, заяви або протокольні рішення (доручення). Рішення проводу приймаються звичайною більшістю від присутніх на його засіданні членів проводу.
Засідання проводу обласної (крайової) організації Руху чинне за умови участі в ньому не менше двох третин його членів. В засіданнях проводу обласної (крайової) організації можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники центральних органів Руху, обласної (крайової) ради Руху, обласної контрольно-ревізійної комісії Руху, а також (за рішенням проводу) інші особи.
66. Очолює й організовує роботу обласної (крайової) організації Руху, голова обласної (крайової) організації Руху.
Голова обласної (крайової) організації обирається обласною (крайовою) конференцією Руху з числа членів Руху терміном на два роки. Центральний Провід або Політична Рада Руху може вносити на розгляд конференції обласної (крайової) організації рекомендації щодо кандидатури голови обласної (крайової) організації.
Голова обласної (крайової) організації:
а) здійснює керівництво діяльністю обласної (крайової) організації, її ради та проводу;
б) представляє обласну (крайову) організацію Руху у стосунках з іншими керівними органами Руху, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
в) очолює обласну (крайову) раду та провід обласної (крайової) організації Руху, скликає засідання проводу, головує на засіданнях проводу та ради, підписує прийняті ними документи;
г) розпоряджається майном та коштами обласної (крайової) організації Руху у межах кошторису, затвердженого проводом обласної (крайової) організації Руху;
ґ) здійснює загальне керівництво роботою управи обласної (крайової) організації Руху;
д) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Руху.
В межах своїх повноважень голова обласної (крайової) організації Руху видає розпорядження та накази, обов’язкові до виконання управою обласної (крайової) організації Руху, наділяє окремими своїми повноваженнями заступників голови організації, дає доручення членам проводу та обласної (крайової) ради Руху, іншим членам Руху.
67. Заступник (заступники) голови обласної (крайової) організації Руху обирається обласною (крайовою) конференцією з числа членів Руху за пропозицією голови обласної (крайової) організації терміном на два роки. Заступники голови обласної (крайової) організації виконують функції відповідно до розподілу обов’язків, визначеного обласною (крайовою) радою Руху, окремі повноваження за дорученням голови обласної (крайової) організації. Один з заступників виконує обов’язки голови обласної (крайової) організації у разі його відсутності за дорученням голови або за рішенням проводу.
68. Обласна (крайова) рада Руху може утворити із свого складу етичну комісію. На етичну комісію обласної (крайової) ради Руху покладаються завдання розгляду конфліктних ситуацій, що виникають між окремими членами Руху, та подання рекомендацій щодо їх розв’язання до обласної (крайової) ради Руху або обласної контрольно-ревізійної комісії.
69. Кошти обласної (крайової) організації складаються з відрахувань районних організацій‚ пожертв, надходжень від видавничої та іншої діяльності‚ якщо вона відповідає цьому Статутові і не суперечить чинному законодавству, а також коштів, переданих Народним Рухом України. Частину суми внесків обласна (крайова) організація перераховує на рахунок Народного Руху України. Розмір відрахувань встановлюється ухвалою Центрального Проводу Руху.
70. Обласна (крайова) організація ухвалами своїх керівних органів має право втручатися у діяльність первинних осередків та районних організацій Руху, зокрема, у випадках‚ коли їх дії суперечать Програмі‚ Статуту Руху та обов´язковим ухвалам керівних органів Руху.
У випадках грубих порушень Програми‚ Статуту чи ухвал керівних органів Руху‚ дій‚ які перешкодили здійсненню виборчої політики Руху або нанесли суттєву шкоду авторитетові Руху‚ обласна (крайова) рада або провід обласної (крайової) організації має право своєю ухвалою скликати позачергову звітно-виборчу конференцію (загальні збори) районної організації. Для її підготовки і проведення обласна (крайова) рада або провід обласної (крайової) організації цією ж ухвалою формує організаційний комітет з обов´язковим включенням до його складу представників обласної (крайової) та відповідної районної організацій і надає йому повноваження здійснювати підготовку до проведення конференції (зборів). Ця конференція (збори) повинна відбуватися за обов’язкової участі представника обласної контрольно-ревізійної комісії. Дата проведення конференції (зборів) та норми представництва на ній встановлюються ухвалою обласної (крайової) ради або проводу обласної (крайової) організації Руху за поданням оргкомітету. Обласна (крайова) рада або провід обласної (крайової) організації може надати оргкомітетові також повноваження здійснювати поточне керівництво діяльністю районної організації до проведення конференції (зборів).
У необхідних випадках обласна (крайова) рада або провід обласної (крайової) організації своєю ухвалою може призначити проведення перереєстрації членів Руху у відповідній районній організації з встановленням порядку і строків проведення перереєстрації. Проведення такої перереєстрації завершується внутрішньою перереєстрацією районної організації та усіх первинних осередків, що входять до її складу. Внутрішня перереєстрація не є підставою для проходження районною організацією державної перереєстрації.

» Голова
 
 Голова Миргородської міської організації Народного Руху України

» Нові фото


» Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

» Дузі сайту

maidan.org.ua

PR-CY.ru

Информер тиц и PR


Хранение изображений бесплатный хостинг изображений Закачивай Любые картинки
Бои: смотреть драки Онлайн
Медицинские тесты Свойства витаминов Ru
Если ты в игре продажа развивающие игры Вступай!
Жми сейчас: интернет магазин новости Регистрируйся!

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz