Четвер, 13-Червня-2024, 06:53:51 Ви увійшли як  Гість | Група "Гости"  Вітаю Вас  Гість | RSS

 | ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід

Clocks for website
<a href="http://www.clock4blog.eu">clock for blog</a>
Free clock for your blog
» Меню сайту

» Категорії
Статті Чорновола [7]
ЗМІ про нас [1]
Історія [8]
Акції [17]
Події [13]
Аналітика [23]
Думка лідерів [42]
Заяви, звернення [50]


»Архів

» Випадкове фото


 
Сохранить

ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ

[версія для друку]

Відкидаючи тотальну заідеологізованість суспільного життя, Народний Рух України визнає право на існування за різними системами цінностей.
    Водночас Рух переконаний, що основою стабільності й розвитку українського суспільства є загальний консенсус щодо ідеї національної державності та демократії, закладених у Конституції України. На цій основі можуть базуватися різні ідеологічні позиції. Саме в такому сенсі Рух визнає ідеологічний плюралізм в українському суспільстві.
    Ідеологія як система базових цінностей є основою політичної позиції й діяльності партії. Політичні партії не виростають безпосередньо на базі класів чи інших соціальних груп, а відображають суспільні інтереси більш опосередковано – через уявлення, переконання, світогляд, ідеологію. Тому лише умовно можна говорити про соціальну базу партії.
    Всіляко сприяючи утвердженню національної, демократичної, правової, соціальної держави, структурованого громадянського суспільства, появі економічно незалежного громадянина, Рух визначає своєю суспільною базою весь український народ.
    Роль політичних партій – концентрувати, узагальнювати та об’єднувати висловлені в суспільстві ідеї й погляди в цілісну послідовну систему (програму партії) на певній ідеологічній базі, пропонуючи суспільству більш означений вибір. Ідеологічну базу партія перетворює в програму дій і конкретну політичну діяльність. Партія, чиї програма й політична діяльність базуються на певних ідеологічних засадах, має постійних прихильників, які не лише схвалюють методи її діяльності чи симпатизують її речникам, а й, насамперед, поділяють ідеологію, що її репрезентує партія.
    В країнах, котрі щойно звільнилися від тоталітаризму і розподільчої економіки, формування підприємницької еліти супроводжується створенням лоббістських партій, які не мають чітких ідеологічих засад, а покликані через політичний вплив забезпечувати економічні інтереси певних груп. На відміну від лоббістських, ідеологічні партії демократичного спрямування мають сталий електорат і можуть розраховувати на тривале політичне буття. Народний Рух України – перша з-поміж сучасних українських партій, яка діє на основі чітко сформульованої ідеології. Це ідеологія української національної демократії.
    Народний Рух України формує свою програму на ідеологічних засадах, виходячи з завдань епохи державного будівництва.
    >В епоху боротьби за державність домінуючу роль відігравав заперечувальний радикалізм, спрямований на руйнування комуністичної радянської імперії. Сьогодні провідною є ідея збереження і зміцнення української державності, послідовного внутрішнього реформування державних, суспільно-політичних та економічних відносин, формування української політичної нації, громадянського суспільства, захисту загальнонаціональних інтересів українського народу.
    Обираючи реформаторський шлях розвитку, Рух обстоює центристську позицію і рішуче відкидає крайні радикальні ідеології – комунізм, що абсолютизує класові інтереси, і фашизм, що абсолютизує націонал-екстремістську, расову систему цінностей.
    Для європейської християнської ментальності властивою рисою є прагнення до консолідації суспільства саме на етнічній основі, до створення національної держави, що є основою ідеологічних течій націоналізму.
    Народний Рух України розуміє націоналізм як сукупність ідей, поглядів, цілей та політичної практики національно-визвольних рухів, що змагаються за право корінної нації на створення власної національної держави, а також ідейні засади державотворчої еліти суспільства у національних державах, які перебувають на стадії становлення. Центристською течією серед ідей, об’єднаних терміном «націоналізм», є національна демократія, на засадах якої стоїть Народний Рух України.>
    Українська національна демократія не прагне вивищення української нації над іншими. Вона має на меті утвердження українством своїх прав, рівних з іншими державними націями, через створення власної держави.
    Національна демократія - це синтезуюча ідеологія, яка поєднує вартості консерватизму, лібералізму, соціальної демократії й ставить собі за мету реалізацію цих вартостей у національній демократичній державі європейського типу. Рух є продовжувачем традицій української національної демократії, започаткованої як політична течія Іваном Франком.
    Гасло Народного Руху України: «Державність, демократія, реформи!» В ньому зосереджені основні цінності ідеології Руху.
    Національна, демократична, правова, соціальна держава є основною цінністю в нашій ідеології. Тільки національна державність дає змогу українській нації відродитися, розвинути свою економіку і культуру, ґарантує її тривале історичне буття. Тільки демократична держава забезпечує участь кожного громадянина в державному управлінні, у вирішенні кардинальних питань свого життя. Тільки правова держава ґарантує права людини, її особисті й громадянські свободи. Тільки соціальна держава не залишає своїх громадян напризволяще, дбає про піднесення рівня їхнього добробуту.
    Українська нація стала етнічною основою Української держави, як це проголошено в Декларації про Державний суверенітет України від 16 липня 1990 року і закріплено в Конституції України від 28 червня 1996 року. Тепер українська нація повинна перерости обмеження свого буття етнокультурними рамками, характерними для недержавної нації, й стати політичною нацією, українським народом, який об’єднує в собі громадян України, незалежно від їхнього походження, на засадах патріотизму, відчуття причетності до своєї держави, відповідальності за її долю. Консолідація української політичної нації має грунтуватися не лише на політичній спільності, а й на духовній єдності, усвідомленні загальнонаціональних інтересів, утвердженні державно-національних, демократичних засад у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
    Рух розглядає нації як основні суб’єкти людської цивілізації. Лише в умовах політичної, економічної, культурної незалежності можливий вільний розвиток націй. Реалізація національно-культурних прав етнічних груп, що входять до українського народу, невіддільна від усвідомлення ними національного характеру української державності, визнання того, що Україна є споконвічною і єдиною у світі територією, де можливе повноцінне буття і розквіт української нації.
    Обов’язок національної демократичної держави – стати тією структурою, яка захищатиме ззовні і забезпечуватиме внутрішню стабільність вільного громадянського суспільства. Зацікавленість у такому захисті з боку держави, прийняття і визнання її суспільством означає утворення політичної нації як спільноти громадян національної держави, яких об’єднують спільна історична доля, інститут громадянства, державна мова, спільні основні духовні, суспільні та політичні цінності.
    Природним продуктом і середовищем тоталітарного режиму, що десятиліттями панував в Україні, є масове суспільство, для якого характерна відсутність власної структури, незалежних від держави об’єднань громадян, цілковите одержавлення суспільного життя, Рух вважає, що українському суспільству потрібно відродити знищену тоталітаризмом внутрішню структурованість, звільнитися від усебічної державної опіки і стати громадянським суспільством. Громадянське суспільство як розвинена структура політичних партій, професійних та інших об’єднань громадян, що виражають і захищають їхні групові інтереси, стоїть на сторожі прав людей та суспільних груп, є надійною противагою державній бюрократії. Громадянське суспільство не зливається з державою і не протистоїть їй; воно взаємодіє з державою, обмежуючи її вплив на життя людей до необхідного мінімуму, і забезпечує вільне волевиявлення громадян у процесі формування органів влади та розв’язання найважливіших питань державного життя.
    Рівень демократії в державі визначається саме рівнем розвиненості, зрілості інституцій громадянського суспільства, насамперед політичних партій, їхнього впливу на формування політичних цілей і характер прийняття управлінських рішень у державі.
    Реформи – шлях, спосіб реалізації Програми Руху. Реформування державного устрою, суспільства, економіки, формування численного заможного середнього класу – це і створення соціальної бази демократії, і творення умов для розвитку особистості, і забезпечення добробуту народу.
    Рух завжди відстоював ідею переходу від розподільчої, командно-адміністративної економіки не до монополістичної, а до ринкової, конкурентної. Для здійснення цього переходу необхідно створити можливості кожній людині стати власником. Проголошуючи пріоритет приватної власності, Рух виходить з того, що тільки приватна власність, її недоторканність забезпечують людині свободу, захист її гідності й самоповаги, створюють передумови для всебічного розвитку людини.
    Рух розглядає приватну власність як засіб формування загальнонаціонального ринку на засадах конкуренції виробників і споживачів. Водночас Рух усвідомлює, що в умовах перехідного періоду необхідна участь держави в економічному житті, яка ґарантуватиме пом’якшення майнової поляризації, надійний соціальний захист і створення гідних умов життя.
    Народний Рух України у відповідності з засадами державності, демократії, громадянського суспільства, приватної власності принципово обстоює необхідність партійного плюралізму.
    Міжпартійна конкуренція в демократичному суспільстві – нормальне явище. Вона повинна провадитися цивілізованими методами, на рівні пропагування власної ідеології, програмних цілей. Така конкуренція не порушує стабільності демократичного режиму, якщо ведеться на основі консенсусу щодо засадничих державних і суспільних цінностей.
    У сучасній Україні поки що такої загальної згоди немає. Деякі політичні організації ставлять під сумнів або державність України, або її демократичний чи національний характер. Рух не має спільного ні з ліворадикальними (марксистськими), ні з праворадикальними партіями та організаціями, ні з тими, хто у різних формах пропагує фактичну ліквідацію Української держави чи суттєве обмеження її суверенітету.
    Політична єдність суспільства має досягатися в конкуренції з політичних та ідеологічних питань, не порушуючи засадничої згоди щодо вищих цінностей і цілей. Конкуруючи, Народний Рух України шукає співпраці з політичними силами, з якими досягнення такого порозуміння можливе. Рух як правоцентристська національно-демократична партія співпрацює з політичними організаціями, програми яких визначають своїм завданням побудову незалежної демократичної Української держави, збереження її територіальної цілісності, реформування її економіки в інтересах найширших верств населення. Засобом поглиблення такої співпраці Рух вважає досягнення політичних домовленостей, формування політичних та виборчих блоків. Рух прагне об’єднання з найближчими до себе політичними середовищами на засадах визнання основних цінностей національної демократії, на основі національної ідеї.
    Водночас Рух вважає, що шкідливою утопією, яка ґрунтується на хибних уявленнях, є думка стосовно доцільності й можливості створення єдиної партії, котра мала б консолідувати всю українську націю. Творення такої партії – це спроба деструктуризації політичного спектру, руйнування елементів громадянського суспільства; це шлях до ідеологічної монополії й тоталітаризму.
    Народний Рух України підкреслює, що ідеологічний нігілізм значної частини владної еліти призвів до заперечення ідеологічної визначеності влади, що загрожує суцільною деідеологізацією, так само небезпечною, як і тотальна заідеологізованість; до відмови від ідейної основи консолідації українського народу, формування української політичної нації. Рух переконаний, що Україні як державі, котра прагне ефективного поступального розвитку, необхідна націоконсолідуюча ідеологія. Наріжним каменем такої ідеології має бути українська національна ідея, що згуртовує націю для побудови демократичної, правової, соціальної Української держави, формування громадянського суспільства, творення умов для заможного й вільного життя кожної людини. Ця ідея передбачає національний характер держави, політичну, економічну, інформаційну незалежність України, самостійний шлях її розвитку.
    Викладені нижче програмні положення Народного Руху України базуються на сформульованих у цьому розділі ідеологічних засадах.


» Голова
 
 Голова Миргородської міської організації Народного Руху України

» Нові фото


» Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

» Дузі сайту

maidan.org.ua

PR-CY.ru

Информер тиц и PR


Хранение изображений бесплатный хостинг изображений Закачивай Любые картинки
Бои: смотреть драки Онлайн
Медицинские тесты Свойства витаминов Ru
Если ты в игре продажа развивающие игры Вступай!
Жми сейчас: интернет магазин новости Регистрируйся!

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz