Четвер, 13-Червня-2024, 05:22:29 Ви увійшли як  Гість | Група "Гости"  Вітаю Вас  Гість | RSS

 | Г. Центральні органи Руху | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід

Clocks for website
<a href="http://www.clock4blog.eu">clock for blog</a>
Free clock for your blog
» Меню сайту

» Категорії
Статті Чорновола [7]
ЗМІ про нас [1]
Історія [8]
Акції [17]
Події [13]
Аналітика [23]
Думка лідерів [42]
Заяви, звернення [50]


»Архів

» Випадкове фото


 
Сохранить

Г. Центральні органи Руху

[версія для друку]


71. Центральними керівними органами Руху є: Всеукраїнські Збори (З’їзд) Руху, Центральний Провід Руху, Політична Рада (Політрада) Руху.
72. Всеукраїнські Збори (З´їзд) Руху є найвищим керівним органом Народного Руху України.
Чергові Всеукраїнські Збори (З’їзд) Руху скликаються ухвалою Центрального Проводу Руху не рідше ніж раз на 2 роки. Ухвала про скликання чергових Всеукраїнських Зборів Руху приймається не пізніше як за два місяці до дати його скликання.
Як правило, чергові Всеукраїнські Збори (З’їзд) Руху є звітно-виборними.
Центральний Провід своєю ухвалою може змінити дату проведення призначених Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху. При невідкладній потребі таке рішення може бути прийняте Політрадою або Головою Руху за погодженням з головами не менше ніж половини обласних (крайових( організацій Руху.
73. Позачергові Всеукраїнські Збори (З´їзд) Руху можуть бути скликані:
     а) ухвалою Центрального Проводу Руху;
     б) на вимогу не менше ніж третини (дев’яти) обласних (крайових) організацій Руху, висловлену ухвалами їх обласних (крайових) рад.
В останньому випадку Центральний Провід зобов’язаний прийняти рішення про скликання позачергових Зборів (З’їзду). Якщо Центральний Провід відхиляє або не розглядає протягом двох тижнів вимогу передбаченої кількості обласних (крайових) організацій, скликання позачергових Зборів (З’їзду) здійснюється ухвалою Політичної Ради Руху або розпорядженням Голови Руху.
Позачергові Всеукраїнські Збори (З´їзд) Руху призначаються в термін від чотирьох до шести тижнів від дня прийняття остаточного рішення про їх скликання.
74. Всеукраїнські Збори (З´їзд) Руху можуть відбуватися у кілька етапів. До офіційного закриття останнього етапу Зборів (З´їзду) вони є повноважним найвищим органом Руху. В період між етапами (до закриття З´їзду) не можуть скликатися інші Всеукраїнські Збори (З´їзд).
Рішення про проведення Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху у кілька етапів приймається Центральним Проводом Руху і підтверджується ухвалою Зборів (З’їзду), яка приймається на їх першому етапі. У випадку прийняття ухвали про проведення наступного етапу Зборів (З’їзду) на останньому засіданні попереднього етапу головуючий робить оголошення про закриття засідання і перерву в роботі Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху.
Час скликання наступного етапу Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху, як правило, визначається ухвалою, прийнятою на попередньому етапі Зборів. Збори (З’їзд) Руху можуть делегувати право визначення часу скликання наступного етапу Зборів (З’їзду) Центральному Проводу Руху.
На вимогу не менше як третини обласних (крайових) організацій Руху наступний етап, передбачений ухвалою Зборів, може бути скликаний достроково у порядку, передбаченому статтею 73 Статуту.
Скликання наступного етапу Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху після їх офіційного закриття, про що оголошується на останньому засіданні Зборів, не допускається.
75. Делегати Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху обираються з числа членів Руху на обласних (крайових) конференціях Руху за пропозиціями обласної (крайової) ради та районних організацій Руху згідно з нормою представництва‚ визначеною ухвалою Центрального Проводу (в особливих випадках, передбачених у статті 73 Статуту, – ухвалою Політичної Ради або розпорядженням Голови Руху) про скликання Зборів. Члени Центрального Проводу Руху‚ Центральної контрольно-ревізійної комісії‚ члени фракції Руху (фракції блоку, до складу якого входить Рух)‚ у Верховній Раді‚ які є членами Руху, є делегатами Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху за Статутом.
При встановленні норми представництва обласних (крайових) організацій повинно бути забезпечено, щоби кількість делегатів за Статутом складала не більше третини  усіх делегатів Зборів.
Ухвалою, яка встановлює норму представництва, може бути передбачене обрання певної кількості резервних делегатів Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху від обласних (крайових) організацій. Резервні делегати Зборів від обласної (крайової) організації обираються у тому ж порядку, що й основні. За рішенням проводу обласної (крайової) організації або, в окремих випадках, на підставі письмового розпорядження голови обласної (крайової) організації резервний делегат може брати повноправну участь у роботі Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху замість основного делегата від цієї ж обласної (крайової) організації у випадку неприбуття останнього на Збори; при цьому не повинна бути перевищена норма представництва відповідної обласної (крайової) організації. Заміна делегата за Статутом на резервного не допускається.
76. У випадку проведення Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху у кілька етапів делегати, обрані на Збори (З’їзд), як правило, зберігають свої повноваження. Обласна (крайова) організація Руху має право у проміжку між етапами Всеукраїнських Зборів (З’їзду) здійснити заміну частини чи повного складу делегатів Зборів у межах норми представництва. Заміна делегатів (відкликання попередньо обраних та обрання нових делегатів), у тому числі резервних, проводиться ухвалою обласної (крайової) конференції Руху.
77. Всеукраїнські Збори (З’їзд) Руху відкриваються і є правочинними, якщо для участі в них зареєструвалося не менше двох третин від загальної кількості їх делегатів, визначеної відповідно до норми представництва та вимог Статуту, та при умові, що на Зборах (З’їзді) представлено не менше двох третин (вісімнадцяти) обласних (крайових) організацій Руху.
У випадку порушення цієї вимоги негайно скликається засідання Центрального Проводу, який приймає відповідні рішення про відкладення або перенесення відкриття Зборів (З’їзду) чи інше рішення.
78. Всеукраїнські Збори (З´їзд) Руху:
а) вирішують питання про реорганізацію чи структурні зміни Руху‚ оголошують про припинення діяльності Руху або його окремих структурних ланок;
б) визначають коло питань до розгляду‚ перевіряють повноваження делегатів‚ ухвалюють процедуру прийняття рішень та регламент‚ утворюють робочі органи;
в) схвалюють Програму та Статут Руху‚ вносять до них зміни та доповнення, затверджують або відхиляють зміни та доповнення до Статуту Руху, які можуть бути внесені Центральним Проводом для приведення Статуту Руху у відповідність до чинного законодавства;
г) визначають засади та стратегічні цілі політики Руху, основні напрями діяльності та завдання Руху;
ґ) звертаються з пропозиціями до Верховної Ради, Уряду України‚ інших органів влади та місцевого самоврядування з питань державного‚ політичного, економічного та суспільного життя України;
д) роблять заяви з важливих питань державного‚ політичного, економічного та суспільного життя країни;
е) обирають терміном на два роки Голову Руху;
є) на пропозицію Голови Руху після його консультацій з керівниками обласних (крайових) організацій обирають на той же термін заступників Голови Руху, членів Політичної Ради та виборних членів Центрального Проводу Руху;
ж) визначають функціональний розподіл повноважень заступників Голови Руху;
з) заслуховують та затверджують звіт Центральної контрольно-ревізійної комісії, обирають терміном на два роки голову та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії;
и) мають право дострокового відкликання Голови Руху, заступників Голови Руху, членів Політичної Ради та виборних членів Центрального Проводу Руху, голови та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії;
і) приймають рішення про створення політичних (постійних) чи виборчих (на президентських або парламентських виборах) блоків або коаліцій з іншими партіями чи про входження до існуючих блоків, коаліцій або об´єднань;
ї) визначають кандидатів на виборах до Верховної Ради України від Руху, затверджують партійний список Руху або (у складі міжпартійного з’їзду блоку) список виборчого блоку, до якого входить Рух;
й) висувають відповідно до законодавства України кандидата (претендента на кандидата) у Президенти України від Руху або (у складі міжпартійного з’їзду блоку) від виборчого блоку, до якого входить Рух, приймають рішення про підтримку кандидата (претендента на кандидата) у Президенти України, висунутого іншим суб’єктом;
к) мають право скасування ухвал Політичної Ради, Центрального Проводу Руху, керівних органів обласних (крайових) та районних організацій Руху;
л) заслуховують звіти Голови Руху, заступників Голови Руху;
м) скасовують рішення про висунення кандидата в депутати Верховної Ради та кандидата на посаду Президента України, вносять зміни до виборчого списку Руху відповідно до законодавства України;
о) ухвалюють рішення з інших питань, прийнятих до розгляду Всеукраїнськими Зборами, в межах Статуту Руху.
Ухвали Зборів (З´їзду) з усіх питань приймаються звичайною більшістю голосів від числа делегатів, повноваження яких визнані Зборами (З’їздом).
Ухвали Зборів (З´їзду) є обов´язковими для всіх організацій, осередків та керівних органів Руху. Ухвали З´їзду можуть бути скасовані цим чи іншим З´їздом.
Всеукраїнські Збори (З´їзд) у випадках, передбачених Статутом, можуть своєю ухвалою делегувати окремі свої повноваження, зокрема, з виборчих питань Центральному Проводу Руху згідно з чинним законодавством.
79. Центральний Провід Народного Руху України є вищим керівним органом Руху в період між Всеукраїнськими Зборами (З´їздами) Руху та між етапами Зборів (З’їзду).
До Центрального Проводу Руху за посадою входять: Голова Руху‚ його заступники‚ члени Політичної Ради, голови обласних (крайових) організацій, а також члени Центрального Проводу‚ обрані на Всеукраїнських Зборах (З’їзді) Руху.
Число членів Центрального Проводу Руху складає не більше 61 особи.
80. Центральний Провід Руху:
а) приймає рішення про скликання Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху відповідно до статті 72 Статуту;
б) зобов’язаний скликати позачергові Всеукраїнські Збори (З’їзд) Руху у випадках, визначених статтею 73 Статуту;
в) розглядає питання державного, політичного, економічного та суспільного життя України, напрямів діяльності Руху, його поточної діяльності, внутрішньопартійного життя, приймає з цих питань заяви або ухвали;
г) при необхідності приведення Статуту Руху у відповідність до чинного законодавства вносить до Статуту зміни і доповнення та подає їх на затвердження наступному З´їздові (етапові З´їзду) Руху;
ґ) приймає попереднє рішення про створення політичних чи виборчих блоків, коаліцій та об’єднань, у тому числі на президентських, парламентських та інших виборах, чи входження в уже існуючі блоки, коаліції та об´єднання та подає його на затвердження З´їзду;
д) розглядає пропозиції щодо кандидатів на виборах до Верховної Ради України від Руху; розглядає та подає на затвердження Всеукраїнськими Зборами партійний список Руху (виборчого блоку, до якого входить Рух) на виборах до Верховної Ради України відповідно до законодавства України;
е) розглядає та подає на затвердження Всеукраїнськими Зборами (З’їздом) кандидатури для висунення претендентом на кандидата у Президенти України від Руху (виборчого блоку, до якого входить Рух); приймає попереднє рішення про підтримку кандидата (претендента на кандидата) у Президенти України, висунутого іншим суб’єктом;
є) розглядає та подає на затвердження Всеукраїнськими Зборами (З’їздом) пропозиції щодо відкликання відповідно до законодавства України кандидата у Президенти України, кандидатів на виборах до Верховної Ради від Руху,  про вилучення  кандидатів з виборчого списку Руху;
ж) приймає рішення про внутрішню реєстрацію обласних (крайових) організацій Руху в Апараті Центрального Проводу;
з) затверджує або змінює розподіл обов’язків між заступниками Голови Руху;
и) утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи) для підготовки окремих питань чи проведення певних заходів;
і) затверджує Положення про фракцію Руху у Верховній Раді України;
ї) затверджує Положення про Апарат Центрального Проводу Руху та його штатний розпис; за пропозицією Голови  Руху призначає керівника Апарату Центрального Проводу;
й) призначає редакторів центральних видань Руху;
к) затверджує бюджет Руху та звіти про його виконання;
л) має право прийому в Рух нових членів;
м) накладає стягнення на членів Руху відповідно до статті 21 Статуту;
н) має право виключення з Руху відповідно до статей 22, 23 Статуту;
о) має право призупинити виконання обов’язків члена Центрального Проводу чи його членство у Русі відповідно до статті 24 Статуту;
п) призначає перереєстрацію членів Руху та встановлює її порядок і строки відповідно до статті 19 Статуту; має право здійснення особистої перереєстрації членів Руху;
р) дає доручення Центральній контрольно-ревізійній комісії про проведення перевірок щодо дотримання Програми, Статуту Руху та обов’язкових ухвал керівних органів Руху;
с) має право мотивованого скасування ухвал та протокольних рішень Політичної Ради, ухвал керівних органів районних та обласних (крайових) організацій Руху;
т) заслуховує інформацію про роботу заступників Голови Руху, членів Політради Руху, про діяльність окремих обласних (крайових) організацій Руху;
у) здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Руху або доручень Всеукраїнських Зборів (З´їзду) Руху.
81. Ухвали Центрального Проводу, прийняті в межах його повноважень, є обов´язковими для всіх членів Руху, організацій, осередків та інших керівних органів Руху (крім Всеукраїнських Зборів). Ухвали Центрального Проводу можуть бути скасовані Всеукраїнськими Зборами (З´їздом) Руху або самим Центральним Проводом.
Центральний Провід своєю ухвалою може делегувати окремі свої повноваження Політичній Раді Руху.
82. Центральний Провід Руху може утворити із свого складу етичну комісію Руху. На етичну комісію Руху покладаються завдання розгляду конфліктних ситуацій, що виникають між окремими членами Руху, та подання рекомендацій щодо їх розв’язання до Центрального Проводу, Політичної Ради Руху або Центральної контрольно-ревізійної комісії.
83. Центральний Провід Руху має право втручатися у діяльність районних та обласних (крайових) організацій Руху, зокрема, у випадках‚ коли їх дії суперечать Програмі‚ Статутові Руху та обов´язковим ухвалам центральних керівних органів Руху.
У випадках грубих порушень Програми‚ Статуту чи ухвал центральних керівних органів Руху‚ дій‚ які перешкодили здійсненню виборчої політики Руху або нанесли суттєву шкоду авторитетові Руху‚ Центральний Провід Руху має право своєю ухвалою скликати позачергову звітно-виборну конференцію (загальні збори) районної організації або позачергову звітно-виборну конференцію обласної (крайової) організації.
Підготовку та проведення призначеної ним позачергової конференції (загальних зборів) районної організації Центральний Провід, як правило, доручає відповідній обласній (крайовій) організації.
Для підготовки та проведення обласної (крайової) конференції Центральний Провід цією ж ухвалою формує організаційний комітет з обов´язковим включенням до його складу представників центральних керівних органів, Центральної контрольно-ревізійної комісії та відповідної обласної (крайової) організацій і надає йому повноваження здійснювати підготовку до проведення конференції. Ця конференція повинна відбуватися за обов’язкової участі представника Центральної контрольно-ревізійної комісії. Дата проведення конференції та норми представництва на ній встановлюються ухвалою Центрального Проводу Руху за поданням оргкомітету. Центральний Провід може надати оргкомітетові також повноваження здійснювати поточне керівництво діяльністю обласної (крайової) організації до проведення конференції.
У необхідних випадках Центральний Провід своєю ухвалою може призначити проведення перереєстрації членів Руху у відповідній районній або обласній (крайовій) організації з встановленням порядку і строків проведення перереєстрації. Проведення такої перереєстрації завершується внутрішньою перереєстрацією районної організації та усіх первинних осередків, що входять до її складу, чи відповідно обласної (крайової) організації та усіх районних організацій, що входять до її складу.
84. Засідання Центрального Проводу Руху скликається не рідше одного разу на два місяці ухвалою Політичної Ради. Позачергові засідання Центрального Проводу можуть скликатися ухвалою Політичної Ради, розпорядженням Голови Руху або на письмову вимогу не менше ніж третини членів Центрального Проводу, подану Голові Руху.
Засідання Центрального Проводу проводить Голова Руху або, за його дорученням, один із його заступників. Проект порядку денного засідання Центрального Проводу пропонує Політична Рада Руху, а у випадку позачергового засідання – суб’єкт ініціативи скликання засідання Центрального Проводу.
Засідання Центрального Проводу відкривається за наявності не менше двох третин його членів. На засіданні Центрального Проводу можуть бути присутніми інші особи на запрошення Голови Руху або за рішенням Центрального Проводу. За рішенням Центрального Проводу може проводитися його закрите засідання.
Заяви та ухвали Центрального Проводу приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Центрального Проводу.
Центральний Провід Руху може давати протокольні доручення окремим членам Центрального Проводу, Апарату Центрального Проводу.
85. Політична Рада (Політрада) Руху є центральним керівним органом Руху в період між засіданнями Центрального Проводу Руху.
Політрада складається з 15 осіб. До Політради за посадою входять Голова та заступники Голови Руху. Решта членів Політради обирається Всеукраїнськими Зборами Руху на пропозицію Голови Руху після його консультацій з керівниками обласних (крайових) організацій.
Засідання Політради відбуваються, як правило, не рідше одного разу на два тижні. Скликає засідання Політради та головує на ньому Голова Руху або, за його дорученням, один із заступників голови Руху.
Засідання Політради відкривається за наявності не менше двох третин її членів. Заяви, ухвали Політради приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів Політради.
86. Політична Рада Руху:
а) розглядає назрілі питання державного, політичного, економічного та суспільного життя України, напрямів діяльності Руху, його поточної діяльності, внутрішньопартійного життя Руху, приймає заяви та ухвали з цих питань; при необхідності вносить пропозиції з цих питань на розгляд Центрального Проводу;
б) розглядає питання виборчої діяльності Руху, вносить пропозиції з цих питань на розгляд Центрального Проводу;
в) призначає дату чергових засідань Центрального Проводу Руху, пропонує проект його порядку денного і в разі необхідності скликає позачергові засідання Центрального Проводу;
г) дає доручення Центральній контрольно-ревізійній комісії про проведення перевірок щодо дотримання Програми, Статуту Руху та обов’язкових ухвал керівних органів Руху;
ґ) дає доручення етичній комісії Руху щодо розгляду конкретних питань;
д) здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Руху або делеговані ухвалою Центрального Проводу Руху.
Ухвали Політичної Ради Руху, прийняті в межах її повноважень, визначених Статутом Руху або делегованих їй ухвалою Центрального Проводу Руху, є обов´язковими для всіх членів Руху, організацій, осередків та інших керівних органів Руху (крім Всеукраїнських Зборів та Центрального Проводу Руху). Ухвали Політради Руху можуть бути скасовані Всеукраїнськими Зборами (З´їздом) Руху, Центральним Проводом Руху або самою Політрадою.
Політична Рада Руху має право втручатися у діяльність районних та обласних (крайових) організацій Руху, зокрема, у випадках, коли їх дії суперечать Програмі, Статутові Руху та обов’язковим ухвалам центральних керівних органів Руху. Політична Рада має право здійснювати повноваження, передбачені статтею 83 цього Статуту.
     87. Голова Народного Руху України обирається та відкликається Всеукраїнськими Зборами (З’їздом) Руху. Голова Руху є вищою посадовою особою Руху. Голова Руху відповідальний і підзвітний перед Всеукраїнськими Зборами (З’їздом) Руху.
Голова Руху:
а) представляє Рух і виступає від імені Руху в органах влади, в установах та організаціях в Україні та за її межами; робить заяви від імені Руху;
б) відкриває Всеукраїнські Збори (З’їзд) Руху; головує на засіданнях Центрального Проводу Руху; скликає та веде засідання Політичної Ради Руху;
в) у випадках, передбачених статтею 73 Статуту, має право скликання позачергових Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху
г) має право скликання позачергових засідань Центрального Проводу Руху;
ґ) виступає із звітом перед Всеукраїнськими Зборами Руху;
д) підписує заяви та ухвали Всеукраїнських Зборів (З´їзду), Центрального Проводу та Політичної Ради Руху;
е) очолює фракцію Руху у Верховній Раді України;
є) здійснює загальне керівництво Апаратом Центрального Проводу, видає розпорядження стосовно організаційної роботи Руху та роботи Апарату Центрального Проводу;
ж) здійснює загальне керівництво Виборчим штабом Руху;
з) є розпорядником коштів та майна Руху, укладає договори від імені Руху;
и) у порядку, передбаченому Положенням про Апарат Центрального Проводу, за поданням керівника Апарату приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Апарату (окрім керівника Апарату);
і) дає доручення членам Центрального Проводу, працівникам Апарату Центрального Проводу Руху, іншим членам Руху;
ї) здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту.
Голова Руху може делегувати окремі свої повноваження заступникам Голови Руху.
Голова Руху може скликати, як правило, раз на два місяці, дорадчий орган - нараду голів обласних (крайових) організацій Руху. Голова Руху має право скликати реґіональні наради голів обласних (крайових) та районних організацій.
88. Повноваження Голови Руху припиняються у зв´язку з закінченням терміну його повноважень або достроково: у зв´язку зі смертю, у випадку відставки або відкликання.
Відставка Голови Руху може відбутися за його власним бажанням на підставі письмової заяви. Заява Голови Руху про відставку подається до Центрального Проводу Руху. який приймає її та ухвалює рішення про проведення позачергових Всеукраїнських Зборів НРУ.
Відкликання Голови Руху може здійснюватися ухвалою Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху.
З моменту прийняття відставки або смерті Голови Руху обов´язки Голови до Всеукраїнських Зборів (З’їзду) виконують колегіально заступники Голови Народного Руху України.
89. Заступники Голови Руху обираються Всеукраїнськими Зборами Руху на пропозицію Голови Руху після консультацій з керівниками обласних (крайових) організацій Руху.
Заступники Голови Руху здійснюють повноваження у відповідності до функціональних обов´язків, визначених Всеукраїнськими Зборами (З’їздом) або Центральним Проводом Руху. Заступник Голови Руху здійснює також повноваження, делеговані йому Головою Руху.
Заступники Голови Руху звітують перед Всеукраїнськими Зборами (З’їздом) Руху.
90. Голова Руху, заступник Голови Руху не може входити до складу керівних органів Руху, крім Політичної Ради та Центрального Проводу Руху.

» Голова
 
 Голова Миргородської міської організації Народного Руху України

» Нові фото


» Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

» Дузі сайту

maidan.org.ua

PR-CY.ru

Информер тиц и PR


Хранение изображений бесплатный хостинг изображений Закачивай Любые картинки
Бои: смотреть драки Онлайн
Медицинские тесты Свойства витаминов Ru
Если ты в игре продажа развивающие игры Вступай!
Жми сейчас: интернет магазин новости Регистрируйся!

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz