Четвер, 13-Червня-2024, 06:28:12 Ви увійшли як  Гість | Група "Гости"  Вітаю Вас  Гість | RSS

 | УКРАЇНА У СВІТІ | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід

Clocks for website
<a href="http://www.clock4blog.eu">clock for blog</a>
Free clock for your blog
» Меню сайту

» Категорії
Статті Чорновола [7]
ЗМІ про нас [1]
Історія [8]
Акції [17]
Події [13]
Аналітика [23]
Думка лідерів [42]
Заяви, звернення [50]


»Архів

» Випадкове фото


 
Сохранить

УКРАЇНА У СВІТІ

[версія для друку]

Зовнішня політика України має бути скерована на захист iнтересiв держави у світі, піднесення мiжнародного авторитету, iнтеґрацiї у свiтове спiвтовариство як незалежної, впливової держави з давньою iсторiєю, яскравим нацiональним характером, розвиненою економiкою, потужними сировинними ресурсами та квалiфiкованими продуктивними силами.
    Головне завдання для України полягає в iнтеґрацiї у свiтове спiвтовариство та остаточному утвердженні свого місця у світі як європейської держави.
    Рух вважає, що в основі міжнародної політики нашої держави має бути вiдкритість для рівноправної, взаємовигiдної спiвпраці з усіма державами та мiжнародними органiзаціями на засадах невтручання у внутрiшнi справи держав-партнерів, мирного спiвiснування, неухильного дотримання норм мiжнародного права, вiдмови вiд будь-якого полiтичного, економiчного, вiйськового, iнформацiйного тиску, запобігання конфлiктним ситуацiям шляхом переговорiв.
    Основні засади зовнішньої політики
. Народний Рух України наголошує, що зовнішня політика України має базуватися на чітко визначених засадах пріоритету національних інтересів, обумовлених геополітичним становищем, економічними, історичними, культурними традиціями та реаліями.
    Триває процес формування нової Європи в її природних геополітичних і культурних межах. Посткомуністичні країни Центрально-Східної Європи визначилися у своєму виборі на користь економічної, політичної та війської інтеґрації до європейських та трансатлантичних структур, зокрема в ЄС, ЗЄС, НАТО.
    З іншого боку – Росія та Білорусь уклали договір про двосторонній союз, виникає небезпека утворення нових «залізних завіс». Україна може опинитися між двох антагоністичних військово-політичних блоків. Щоб уникнути цієї загрози, Українська держава повинна зробити рішучий крок на шляху європейської та трансатлантичної інтеґрації. Для цього необхідно розробити і послідовно втілювати стратеґічно і тактично обґрунтовану українську зовнішньополітичну доктрину на принципах неподільності економічної, політичної, військової інтеґрації в Європу та світове співтовариство, міжнародні та реґіональні організації.
    Рух вважає, що для забезпечення національних інтересів України у міжнародних відносинах необхідно:
    – поглиблювати участь України у Раді Північноатлантичного співробітництва та Північноатлантичній Асамблеї, сприяючи поступовому трансформуванню цих інститутів, у поєднанні з Гельсинським процесом, у складові нової системи загальноєвропейської безпеки. Україна вже зараз повинна подати заявку про наміри вступу до НАТО;
    – розвивати співпрацю з європейськими та світовими чинниками безпеки - ОБСЄ, НАТО, ЄС, ЗЄС;
    – розвивати плідні відносини з Євросоюзом, отримати статус асоційованого члена ЄС, забезпечити умови для вступу до цієї організації через приведення законодавства, економічних, технологічних, екологічних стандартів у відповідність із її критеріями;
    – домагатися припинення участі України в СНД та його структурах; натомість посилювати двосторонні відносини з країнами СНД;
    – поглиблювати співпрацю з партнерами у блоку ГУУАМ; домагатися перетворення ГУУАМ на реґіональну організацію;
    – розвивати вiдносини з країнами «третього свiту»;
    – пропонувати i пiдтримувати iнiцiативи, спрямованi на поліпшення відносин мiж сусiднiми державами: збереження стабiльностi, вiдмову вiд будь-яких територiальних претензiй, розвиток взаємовигідного економічного, науково-технічного, культурного співробітництва;
    - більше уваги приділяти відносинам з країнами, де мешкає численна українська діаспора, розвивати з нею всебічні контакти, захищати iнтереси українцiв поза межами України.
    Українсько-росiйськi відносини.
Особливим завданням української зовнішньої політики має стати вреґулювання відносин і вирішення спірних питань із Росією.
    Рух вважає, що для забезпечення рiвноправності українсько-росiйських вiдносин необхідно:
    – формувати українсько-росiйські вiдносини на основi взаємних вигоди та поваги до незалежності, суверенiтету, виходячи з нацiональних iнтересiв України;
    – не входити до замкнутих економiчних та полiтичних структур за участю Росiї, здатних поставити пiд загрозу безпеку України чи можливiсть її iнтеґрацiї в європейські структури;
    – домагатися повернення Росiєю українських нацiональних культурних цiнностей, справедливого остаточного розподiлу активiв та пасивiв колишнього СРСР;
    – проводити політику, спрямовану на виведення з території України російських військових формувань; у зв’язку з грубими порушеннями умов перебування Чорноморського флоту Росії на території України домагатися денонсації відповідних двосторонніх угод між Україною та Російською Федерацією;
    – домагатися демаркації і делімітації україно-російського кордону, розмежування акваторій Азовського, Чорного морів та Керченської протоки;
    – домагатися встановлення світових цін на транзит російських нафти і газу;
    – домагатися заборони в Українi політизованих та воєнізованих органiзацiй, керiвнi центри яких перебувають за межами України, та тих, чия діяльність становить загрозу державнiй незалежностi й територiальнiй цiлiсностi України.
    Зовнішньоекономічна політика
. Рух переконаний, що головною метою зовнiшньоекономiчної полiтики України є формування експортно зорієнтованої та імпортно замінної економіки, досягнення реальної економiчної незалежностi та зміцнення конкурентних позицій України у світовій економіці на основі підтримки національного товаровиробника, в тому числі й за рахунок протекціоністських заходів, скорочення дефiциту платiжного балансу, диверсифiкацiї iмпорту, перш за все – енергоносiїв, освоєння ринків збуту української продукції і збільшення джерел енергопостачання, взаємної спiвпраці для розвитку цивiлiзацiї, поширення у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера.
    Україна має проводити збалансовану і активну економічну політику, стати одним iз центрiв свiтової торгiвлi та системи мiжнародних комунiкацiй. Рух вважає, що для цього слід ужити таких заходів:
    – створити економічні передумови для вступу України до Європейського Союзу, на першому етапі – домогтися вступу до зони вільної торгівлі ЄЕС;
    – домагатися активної співпраці України з мiжнародними економiчними органiзацiями;
    – докласти зусиль до зближення з країнами Євросоюзу для створення спільних виробництв і запозичення новітніх технологій;
    – набути рiвні права в торгiвлi з iншими країнами свiту, спрямувати зусилля на прискорення процесу входження України до Свiтової органiзацiї торгiвлi (ВТО);
    - сприяти східноєвропейській економічній iнтеґрацiї, насамперед – розвитковi спiвробiтництва України iз захiдними сусiдами – Угорщиною, Польщею, Чехiєю, Словаччиною;
    – створювати сприятливі умови для залучення в економiку України iноземних iнвесторiв, всебiчної фiнансово-кредитної пiдтримки, зокрема мiжнародних фiнансових органiзацiй, ринкових перетворень, здiйснення структурної полiтики, подолання зовнiшньоплатiжної кризи;
    – перейти до активної експортної стратегiї на базi цiлеспрямованого формування i ефективної реалiзацiї експортного потенцiалу України; розробити й затвердити у Верховній Раді програму розвитку експортного потенціалу України, на цій основі здійснювати заходи для нарощування експорту, особливо високотехнологiчних виробiв i продукцiї АПК;
    – не допускати перетворення України на ринок збуту товарiв низької якостi, на сировинну базу високорозвинених країн у мiжнародному розподiлi працi; скеровувати експортно-імпортну діяльність на підтримку важлививх для України пріоритетів та захист вітчизняного виробника, підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції;
    - створювати державні зовнішньо-комерційні підприємства, що працювали б для організації експорту продукції державних (неприватизованих) підприємств, особливо в монопольних галузях;
    – скасувати пільги щодо стягування ввiзного мита, акцизiв, а також податку на додану вартiсть на iмпортнi товари з метою пiдтримки вiтчизняних виробникiв на внутрiшньому ринку;
    – запровадити суворі санкції щодо продажу продукції за демпінговими цінами та приховування валюти; встановити суворий митний контроль споживчих якостей продукцiї;
    – не допускати ввезення в Україну товарів, якi не відповідають сертифiкацiйним вимогам державних органiв стандартизацiї, охорони здоров´я та навколишнього середовища;
    – протидіяти неконтрольованому відпливу національних матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів;
    – на законодавчому рівні заборонити ввезення в Україну продукцiї соцiально-культурного призначення, яка визначається українськими законами такою, що шкодить моральному здоров’ю нацiї та інтересам держави;
    – домогтися матерiальної компенсацiї витрат на ядерне роззброєння, а також збереження за Україною можливостi й надалi розробляти ядернi технологiї в мирних цілях та виробляти паливо для атомних електростанцiй.

» Голова
 
 Голова Миргородської міської організації Народного Руху України

» Нові фото


» Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

» Дузі сайту

maidan.org.ua

PR-CY.ru

Информер тиц и PR


Хранение изображений бесплатный хостинг изображений Закачивай Любые картинки
Бои: смотреть драки Онлайн
Медицинские тесты Свойства витаминов Ru
Если ты в игре продажа развивающие игры Вступай!
Жми сейчас: интернет магазин новости Регистрируйся!

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz