Четвер, 13-Червня-2024, 05:37:16 Ви увійшли як  Гість | Група "Гости"  Вітаю Вас  Гість | RSS

 | Б. Районна ланка організаційної структури Руху | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід

Clocks for website
<a href="http://www.clock4blog.eu">clock for blog</a>
Free clock for your blog
» Меню сайту

» Категорії
Статті Чорновола [7]
ЗМІ про нас [1]
Історія [8]
Акції [17]
Події [13]
Аналітика [23]
Думка лідерів [42]
Заяви, звернення [50]


»Архів

» Випадкове фото


 
Сохранить

Б. Районна ланка організаційної структури Руху

[версія для друку]


39. Районна ланка організаційної структури Руху складається з районних, міських (міст обласного значення), районних (у місті) організацій (районних осередків), Севастопольської міської організації (осередку) Руху, які мають статус районної організації відповідно до статей 29 та 30 Статуту. Територія, на яку поширюється діяльність організації, визначається межами відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті).
40. Районна (інша з статусом районної) організація (районний осередок) проходить внутрішню реєстрацію за рішенням обласної (крайової) ради Руху, стає на облік в управі обласної (крайової) організації Руху та отримує свідоцтво про реєстрацію в обласній (крайовій) організації. Таке свідоцтво служить підтвердженням легального статусу районної організації в Народному Русі України.
41. Районна організація Руху в своїй діяльності керується Програмою та Статутом Руху, ухвалами центральних і обласних (крайових) керівних органів Руху.
Ухвали керівних органів Руху з програмних‚ статутних та виборчих питань є обов´язковими до виконання районною організацією. У разі наявності об´єктивних перешкод для виконання іншої ухвали вищого органу, яка стосується поточної діяльності Руху‚ районна рада Руху може протягом не більше як двох тижнів з часу отримання ухвали звернутися до обласної (крайової) організації з мотивованим поясненням. Обласна (крайова) рада або провід обласної (крайової) організації Руху можуть своїм рішенням звільнити районну організацію від виконання відповідної ухвали або підтвердити обов´язковість її виконання.
42. Районна (інша із статусом районної) організація Руху:
а) проводить роботу, спрямовану на реалізацію Програми Руху, ухвал Всеукраїнських Зборів (З’їздів) Руху, центральних, обласних (крайових) та районних керівних органів Руху;
б) веде облік первинних осередків та членів Руху на своїй території;
в) розробляє стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем, проводить відповідні заходи;
г) координує роботу первинних осередків, що входять до її складу, надає їм політичну підтримку, організаційну та методичну допомогу;
ґ) формує виборчу політику під час виборів до відповідних територіальних (районних‚ міських‚ районних у містах) органів місцевого самоврядування;
д) вносить пропозиції до обласної (крайової) організації Руху щодо виборчої політики і висунення кандидатів до виборних органів вищого рівня (міста‚ області‚ Верховної Ради) в округах‚ що знаходяться на відповідний території;
е) відповідно до законів України та за погодженням з проводом обласної (крайової) організації здійснює висунення кандидатів на місцевих виборах;
є) відповідно до законів України висуває представників до територіальних, окружних та дільничних виборчих комісій та комісій референдуму на своїй території;
ж) за погодженням з обласною (крайовою) організацією забезпечує  проведення виборчої кампанії кандидатів від Руху у виборчих округах на відповідній території; забезпечує аґітацію відповідно до позиції Руху при проведенні референдумів;
з) сприяє формуванню фракцій Руху у відповідних представницьких органах; скеровує діяльність цих фракцій;
и) співпрацює в межах та в цілях, визначених Програмою Руху та рішеннями керівних органів Руху, з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідній території;
і) взаємодіє з місцевими організаціями інших політичних партій, громадських та інших організацій;
ї) вносить пропозиції обласній (крайовій) конференції щодо складу керівних органів обласної (крайової) організації;
й) вносить пропозиції обласній (крайовій) конференції щодо обрання делегатів на Всеукраїнські Збори (З’їзд) Руху;
к) організовує та проводить масові заходи;
л) здійснює іншу діяльність, яка не заборонена законами України та не суперечить Програмі та Статутові Руху.
Районна організація Руху зобов´язана доводити до відома осередків Руху ухвали Всеукраїнських Зборів (З’їздів) Руху‚ заяви Руху, документи Центрального Проводу та Політичної Ради Руху, інформаційні листи Голови Руху, його заступників, ухвали керівних органів та інформаційні документи обласної (крайової) організації Руху.
43. До повноважень міської (міста з районним поділом) організації, яка не має статусу районної відповідно до статті 30 Статуту, належать повноваження, передбачені пунктами в), ґ), д), е), є), ж), з), и), і) к) статті 42 Статуту. Міська організація Руху, яка не має статусу районної, може мати й інші повноваження, які визначаються ухвалою обласної (крайової) ради Руху.
Склад та порядок формування і функціонування керівних органів міської (міста з районним поділом) організації, яка не має статусу районної, які визначаються ухвалою обласної (крайової) ради Руху.
44. Кошти районних організацій складаються з відрахувань первинних осередків‚ добровільних внесків та пожертв, а також коштів, переданих з обласної (крайової) організації Руху. Частину суми внесків районна організація перераховує в обласну (крайову) організацію Руху. Розмір відрахувань встановлюється ухвалою обласної (крайової) ради Руху.
45. Найвищим керівним органом районної організації є районна конференція Руху. В районній організації з чисельністю не більше 40 членів Руху або в районному осередку незалежно від його чисельності замість конференції проводяться загальні збори  районної організації Руху.
Про прийняття рішення щодо скликання районної конференції (зборів) Руху голова районної організації невідкладно ставить до відома провід обласної (крайової) організації Руху. Районна конференція (збори) Руху проводиться, як правило, у присутності уповноваженого представника обласної (крайової) організації Руху.
Чергова районна конференція (збори) проводиться не рідше, ніж раз на рік. Рішення про скликання чергової районної конференції (зборів)  приймає районна рада Руху.
Позачергова районна конференція (позачергові загальні збори) скликається за рішенням районної ради Руху з її власної ініціативи або на вимогу не менше ніж третини осередків, що є на обліку в районній організації, висловлену рішеннями цих осередків. У випадку наявності таких вимог районна рада Руху зобов’язана прийняти рішення про скликання позачергової конференції (зборів) та встановлення  норми представництва.
Позачергова районна конференція (збори) Руху може бути скликана ухвалою обласної (крайової) ради Руху відповідно до статті 70 Статуту чи Центрального Проводу відповідно до статті 83 Статуту або (в особливих випадках) організаційним комітетом з проведення обласної (крайової) конференції Руху, створеним за рішенням Центрального Проводу Руху відповідно до статей 59 та 83 Статуту.
46. Делегати районної конференції обираються осередками Руху з числа членів Руху за нормою представництва, визначеною рішенням про скликання конференції. Члени районної ради Руху є делегатами конференції за Статутом. При визначенні норми представництва районна рада Руху повинна забезпечити, щоби кількість делегатів, які обираються осередками, була не меншою від кількості делегатів за Статутом.
47. Районна конференція  Руху відкривається за умови реєстрації для участі в ній не менше двох третин від загальної кількості її делегатів, визначеної відповідно до норми представництва та вимог Статуту.
Загальні збори районної організації (районного осередку) відкриваються за умови реєстрації для участі в них більше половини кількості членів Руху, що стоять на обліку в районній організації (осередку).
48. Районна конференція (загальні збори) може взяти до свого розгляду будь-яке питання діяльності районної організації Руху в межах, визначених Програмою та Статутом Руху. З розглянутих питань конференція (збори) приймає ухвали та заяви.
Рішення конференції (зборів) приймаються звичайною більшістю голосів від числа зареєстрованих делегатів конференції (учасників зборів).
49. Керівним органом районної (іншої з статусом районної) організації (районного осередку) Руху у період між районними конференціями (зборами) є районна (міська) рада Руху. До складу районної ради Руху входять за посадою голова районної організації Руху, його заступник (заступники), голови осередків Руху, що перебувають на обліку в районній організації. До складу районної ради Руху можуть входити також члени ради, обрані районною конференцією (зборами) Руху терміном на два роки.
Районний осередок на своїх зборах обирає раду районного осередку, яка має повноваження районної ради Руху.
Районна рада Руху розглядає усі питання діяльності районної організації Руху, визначені цим Статутом, крім віднесених законодавством та Статутом до виключної компетенції районної конференції (загальних зборів), та приймає ухвали та заяви з цих питань. У своїй роботі при вирішенні справ районної організації районна рада Руху керується Програмою та Статутом Руху, ухвалами центральних та обласних (крайових) керівних органів Руху, районної конференції (загальних зборів) Руху.
Засідання ради скликається головою (заступником голови – відповідно до ст. 51 Статуту Руху) районної організації Руху, як правило, не рідше одного разу на два місяці. Засідання ради чинне за умови участі у ньому не менше двох третин її членів. Заміна відсутніх членів ради іншими особами не допускається.
В роботі ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники центральних та обласних (крайових) керівних органів Руху, а також (за рішенням ради) інші особи.
50. Очолює й організовує роботу районної організації (районного осередку) Руху голова районної організації (осередку)‚ який обирається конференцією (зборами) терміном на два роки. Обласна (крайова) рада Руху або провід обласної (крайової) організації Руху може вносити на розгляд конференції (зборів) районної організації рекомендації щодо кандидатури голови районної організації.
Голова районної організації:
а) здійснює керівництво діяльністю районної організації Руху та її керівних органів;
б) представляє районну організацію Руху у стосунках з керівними органами Руху, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями та установами;
в) очолює районну раду та (у разі обрання) районний провід Руху, скликає їх засідання та головує на них, підписує прийняті ними документи;
г) розпоряджається майном та коштами районної організації Руху у межах кошторису, затвердженого районною радою Руху;
ґ) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Руху.
51. Заступник (заступники) голови районної організації Руху обирається районною конференцією (зборами) за пропозицією голови районної організації терміном на два роки. Заступник голови районної організації виконує окремі функції голови районної організації за його дорученням, заміщає голову районної організації у разі його відсутності за його дорученням або рішенням районної ради (проводу) Руху.
52. Конференція районної організації може обирати провід районної організації‚ який є керівним органом районної організації Руху в період між засіданнями районної ради. До складу проводу входять за посадою голова районної організації та його заступник (заступники).
Засідання проводу скликається головою районної організації, як правило, не рідше одного разу на два тижні. Засідання проводу чинне за умови участі у ньому не менше двох третин його членів.
Члени районного проводу є членами районної ради Руху за посадою.
53. Районна організація Руху має право втручатися у діяльність первинного осередку, що входить до її складу, аж до припинення його діяльності, зокрема, відповідно до статті 38 Статуту, у випадках, коли дії осередку суперечать Програмі‚ Статутові Руху та обов´язковим ухвалам керівних органів Руху .

» Голова
 
 Голова Миргородської міської організації Народного Руху України

» Нові фото


» Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

» Дузі сайту

maidan.org.ua

PR-CY.ru

Информер тиц и PR


Хранение изображений бесплатный хостинг изображений Закачивай Любые картинки
Бои: смотреть драки Онлайн
Медицинские тесты Свойства витаминов Ru
Если ты в игре продажа развивающие игры Вступай!
Жми сейчас: интернет магазин новости Регистрируйся!

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz